Sprawozdania finansowe

2022

Bilans jednostki budżetowej (PDF)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF)

 

2021

 

2020

Bilans jednostki budżetowej (PDF)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF)
Informacja dodatkowa (PDF)

2019

Bilans jednostki budżetowej (PDF)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF)
Informacja dodatkowa (PDF)